ανακοίνωση


ανακοίνωση
Κοινοποίηση, γνωστοποίηση, αναγγελία, επίσημη μετάδοση πληροφορίας. Στη ρητορική, α. αποκαλείται ένα σχήμα με το οποίο ο ρήτορας προσποιείται ότι ζητάει τη συμβουλή των ακροατών του, του αντιδίκου ή των δικαστών (στο δικαστήριο). Αυτό γίνεται όταν o ρήτορας είναι βέβαιος για την αλήθεια αυτών που λέει ή όταν θέλει να τα καταστήσει πειστικά και να επηρεάσει τη γνώμη αυτών που ίσως έχουν κάποια αμφιβολία ή αντίρρηση. Πρόθεσή του είναι όχι να πάρει πραγματικά τη συμβουλή των ακροατών του αλλά να τους καταστήσει κριτές των λόγων του και να έχει έτσι από πριν τη συγκατάθεση ή τη συμφωνία τους. Σε κάθε περίπτωση του είδους, o ρήτορας δεν περιμένει φυσικά απάντηση, αλλά συνεχίζει τον λόγο του σαν να έχει ήδη πάρει από τους ακροατές του την απάντηση που τον συμφέρει. Η χρήση του σχήματος της α. δίνει στον λόγο έναν τόνο ιδιαίτερα δυναμικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχούς χρήσης του σχήματος αυτού αποτελεί ο λόγος του Δημοσθένη Περί στεφάνου, στο σημείο όπου απολογείται στην κατηγορία του αντιπάλου του Αισχίνη ότι ήταν αίτιος για τις συμφορές της Αθήνας.
* * *
η (Μ ἀνακοίνωσις)
γνωστοποίηση, αναγγελία, πληροφορία
νεοελλ.
έκθεση αποτελεσμάτων επιστημονικής έρευνας σε συγκέντρωση επιστημόνων.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ἀνακοινῶ.
ΠΑΡ. νεοελλ. ανακοινώσιμος].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ανακοίνωση — η γνωστοποίηση, αναγγελία: Ανακοίνωση των νέων μέτρων για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ανακοίνωση — [анакиноси] ουσ. Θ. извещение, уведомление …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • ἀνακοινώσῃ — ἀνακοινώσηι , ἀνακοίνωσις communication fem dat sg (epic) ἀνακοινόω communicate pres part act fem dat sg (attic epic doric ionic) ἀνακοινόω communicate aor subj mid 2nd sg ἀνακοινόω communicate aor subj act 3rd sg ἀνακοινόω communicate fut ind… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Nenad Mirosavljević — Personal information Full name …   Wikipedia

  • έκδοση — Η δημοσίευση ενός γραπτού κειμένου· η εκτύπωση και η διάδοση οποιουδήποτε κειμένου από εκδοτικό οργανισμό· οι διάφορες εκτυπώσεις ενός βιβλίου ή μιας εφημερίδας· το σύνολο των αντιτύπων του ίδιου έργου σε μία μόνο εκτύπωση. Επειδή στον όρο έ.… …   Dictionary of Greek

  • δήλωση — η (AM δήλωσις) [δηλώ] 1. το να δηλώσει κάποιος κάτι, η γνωστοποίηση 2. εκδήλωση, ένδειξη νεοελλ. 1. υπεύθυνη και επίσημη ανακοίνωση τών αρχών για πράγματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες («δηλώσεις τὴς κυβερνήσεως») 2. υπεύθυνη ανακοίνωση ιδιώτη… …   Dictionary of Greek

  • δελτίο — Έντυπο φύλλο χαρτιού που περιέχει σημαντικές πληροφορίες· συνοπτική έκθεση που προέρχεται από αρχή ή υπηρεσία και προορίζεται για ανακοίνωση· κάρτα με σημειώσεις. δ. αποστολής. Νομότυπο έγγραφο που συμπληρώνεται εις τριπλούν και συνοδεύει το… …   Dictionary of Greek

  • διακοίνωση — η 1. γνωστοποίηση, αναγγελία, ειδοποίηση 2. υπογεγραμμένο διπλωματικό έγγραφο με το οποίο διαβιβάζεται, μέσω διπλωματικού αντιπροσώπου, προς την κυβέρνηση άλλης χώρας σημαντική ανακοίνωση 3. φρ. «ρηματική διακοίνωση» ανακοίνωση που γίνεται με… …   Dictionary of Greek

  • κήρυξη — η (ΑΜ κήρυξις) [κηρύσσω] η ανακοίνωση με κήρυκα, δημόσια γνωστοποίηση («ἠγωνίσατο... κήρυκι πρὸς πάντα τὰ κηρύξεως δεόμενα», Δίων Κάσσ.) νεοελλ. φρ. «κήρυξη πολέμου» επίσημη ανακοίνωση ενός κράτους σε άλλο για έναρξη πολέμου εναντίον του μσν. αρχ …   Dictionary of Greek

  • προτίθεμαι — ΝΜΑ, και ο ενεργ. τ. προτίθημι Α έχω την πρόθεση να κάνω κάτι, σκοπεύω, σχεδιάζω (α. «προτίθεμαι να ταξιδεύσω» β. «πολλάκις προεθέμην ἐλθεῑν πρὸς ὑμᾱς», ΚΔ) αρχ. ενεργ. προτίθημι 1. (για φαγητό ή γεύμα) τοποθετώ κάτι μπροστά από κάποιον, παραθέτω …   Dictionary of Greek


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.